• Çalışma Saatleri
 • 24 Saat Açık
 • Turkey, İstanbul
 • Altıntepe, Cihadiye Cd. No:40, 34840 Maltepe

KVKK

METROPOLMED KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

MetropolMed Sağlık Grubu (Şirket veya Hastane olarak anılacaktır), kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“KVKK) kapsamında işleyebilecektir. ”) ve ilgili mevzuat.

Kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi, saklanması ve imhası ile ilgili detaylı bilgiye internet sitemizde "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMACI
1. COLLECTION OF PERSONAL DATA

Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerinizi şirketimiz, ofislerimiz, acentelerimiz, şubelerimiz, çağrı merkezimiz, web sitemiz, sosyal medya kanallarımız, SMS kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve benzeri yollarla diğer iş/program ortaklarımız ile paylaşmaktasınız, sözlü, yazılı veya elektronik olarak.

Şirket, hizmet ve içerik uyarlaması kapsamında çerez kullanabilir. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, yine de web sitesinin hizmetlerini kullanabilirsiniz, ancak bunu yapmanız bazı teknik sorunlara neden olabilir. Ayrıntılı çerez politikamız sitemizde bulunabilir. Tanımlama bilgileri, kullanıcıların sitemizi nasıl kullandığı hakkında genel, istatistiksel bilgiler toplamamıza yardımcı olur.

Şirket internet siteleri, bilgisayarlar veya bazı akıllı cihazlar üzerinde kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar, şirket adına hizmet vermeye yetkili kişiler tarafından etkinleştirilen sosyal medya hesapları gibi dijital ortamlardan da kişisel veriler toplanabilmektedir.

Binamızda, kapılarımızda ve tesis çevresinde kurulu olan kamera sistemi ile müşterilerimizin video görüntüleri alınmaktadır. Bu gözetim hizmeti, hem sunduğumuz hizmetleri iyileştirmeye, güvenilirliğini sürdürmeye, hem de müşterilerin, personelin ve ortakların güvenliğini garanti etmeye; aynı zamanda müşterilerin aldıkları hizmetin tüm yönleriyle ilgili çıkarlarını korumak. Bu kamera izleme faaliyetlerine referans, web sitesinde bulunan aydınlatma belgemizde bulunabilir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirket, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel kişisel verilerinizi belirtilen amaç doğrultusunda işleyebilir.

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigortanız ve/veya sizi tanımlayabilecek diğer her türlü kimlik bilgileriniz; İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, çağrı merkezi standartlarına uygun olarak müşteri temsilcileri veya müşteri hizmetleri tarafından tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile e-posta, mektup veya diğer yollarla bizimle iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; iletişim kanallarımız aracılığıyla bize gönderdiğiniz diğer kişisel verileriniz.
 • Veri sahibinin Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri, çocukları, eşleri ve kimlik bilgileri.
 • Banka Hesap Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, slip üzerinde sadece kredi kartı bilgileriniz, fatura ve fatura bilgileriniz gibi mali verileriniz.
 • Fiziki Mekan Güvenlik Bilgileri, Müşterilerimize ait otoparkı kullanıyorsanız, araç plaka bilgileriniz, ziyaret bilgileriniz, giriş çıkış bilgileriniz, ortak alanlardaki sürekli kaydedilen kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, ses kaydınız.
 • Hukuki İşlem Bilgileri, adli ve idari kurumlardan gelen bilgi talepleri, denetim ve teftişler sonucunda üretilen veriler, Şirkete iş başvurusunda bulunmanız durumunda sağlanan özgeçmiş dahil olmak üzere diğer kişisel verileriniz ve iseniz hizmet sözleşmeniz bir şirket çalışanı veya ilgili bir çalışan. Tüm kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve SGK verileri.
 • · Pazarlama Bilgileri, hizmeti etkileyebilecek hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, müşterilerimiz tarafından doldurulan anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. değerlendirmek için yaptığınız bildirimler.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ırk, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler, biyometrik veriler başta olmak üzere sunulan hizmet veya yasal mevzuat gereği elde edilmesi zorunlu olan bilgiler.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Ø Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden size ve/veya temsilcisi olduğunuz kurum ve kuruluşlara fayda sağlamak, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin temelini oluşturmaktadır.
 • Ø Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve planlama faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yapılması,
 • Ø Şirketimiz tarafından kullanılan lokasyonların fiziki güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması.
 • Ø İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışan) ilişkilerinin kurulması.
 • Ø İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişiler ile sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşme gerekliliklerinin ve mali mutabakatın sağlanması.
 • Ø Hukuki ve idari işlerin, insan kaynakları politikalarının takibi.
 • Ø Şirketimizin çağrı merkezini aramanız, web sitemizi kullanmanız, seminerlerimize, eğitimlerimize veya etkinliklerimize katılmanız durumunda şirketimiz bilgilerinizi işleyebilir.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

a) Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından sağlanan ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime, manipülasyona, kayba veya zarara maruz kalmaması için gerekli iş süreçleri tasarlanmakta ve teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
b) Kişisel verileriniz, tarafınıza bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenecek ve kanuni saklama süresi boyunca veya böyle bir süre öngörülmemişse saklanacak ve işlenecektir. , işleme amacının gerektirdiği süre boyunca. Bu süre sona erdiğinde kişisel verileriniz silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
c) Şirket, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımında hukuka uygun hareket etmeyi ilke edinmektedir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar veri güvenliğini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü tutulmaktadır.
d) Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında. Kanunen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında. Yönetmelik gereğince reklam amaçlı e-postalar ancak önceden onay alınan kişilere gönderilebilir. İlanın gönderildiği kişinin açık rızası gereklidir. Şirket, aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay” detaylarına uyar. Bu onay yazılı olarak, fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.
e) Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz ile sözleşme ilişkisi kurulması halinde, toplanan kişisel veriler müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım sözleşmenin amacı doğrultusunda gerçekleşir. Öte yandan, müşteri adaylarımızın (müşteri adayları) bize bıraktıkları veriler, sonrasında onlara daha kolay ve kaliteli hizmet verebilmek için işlenmektedir. Bu veriler, herhangi bir sözleşme ilişkisi yoksa talep üzerine silinir.
f) Şirketimize ulaşan veriler sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir. Gereksiz bilgiler sisteme kaydedilmez, silinmez veya anonim hale getirilmez. Bu veriler istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.
g) Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecektir. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında HASTANE bünyesinde işlenebileceğini ve/veya tedarikçilerimizin fiziki arşivlerine ve bilişim sistemlerine aktarılabileceğini, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilebileceğini bildiririz.
 
B. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Ø Şirket, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde sayılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek düzenlemeler uyarınca; Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartların bulunması halinde kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışına aktarabilir.
Ø Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uyulmak kaydıyla kişisel verilerin yurt içinde üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verileriniz şirket tarafından devredilebilir.
Ø Kişisel verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması, ilgili ülkedeki şirket ve veri sorumlusunun Kurul tarafından kişisel verilerin işlenmesine izin vereceklerini yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kanunda belirtilen veri işleme şartlarından en az birinin varlığı. Kanunun 5. ve 6. maddeleri. Kişisel veriler yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilir.
Kişisel verilerinizin aktarımına ilişkin şartlara ve detaylı bilgiye internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞILAN PARTİ
KATEGORİZASYON
KAPSAM
TRANSFERİN AMACI
İş ortağı
Şirketin en çok ortak olduğu tarafların ticari faaliyetlerini yürütmekteyiz.
İş ortaklığı sağlayıcının kuruluş amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kişisel verilerin sınırlı olarak paylaşılması
Şirket ile Şirket arasındaki sözleşmeye istinaden Şirket'ten aldıkları talimatlar doğrultusunda Şirket'in ticari faaliyetlerine devam etmesi için hizmet sağlayan taraflar.
Aktarım, tedarikçiden dış kaynaklı hizmetlerin alınmasıyla sınırlıdır
Katılım
Şirkete bağlı şirketler
Kişisel verilerin, iştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak aktarılması
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Şirketten bilgi ve belge almaya kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bilgi talep edilmesi amacıyla sınırlı kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kuruluş
Kanunen Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin yasal merci nezdinde talep ettikleri amaçla sınırlı olarak veri paylaşımı

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi takdirine bağlı olarak veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir.Tarafımızca kullanılan silme veya yok etme teknikleri, fiziksel imha, yazılımdan güvenli silme, bir uzman tarafından güvenli silmedir. Şirket, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri anonim hale getirebilir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. KVK Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca; Anonim hale getirilmiş kişisel veriler, araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir. Bu tür işlemler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonimleştirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışındadır. Şirket tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri maskeleme, toplama, veri türetme, veri hashing'dir. Kişisel verilerin imha yöntemlerine ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA ALINMAKSIZIN VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVK Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca aşağıdaki kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

1. Kanunlarda açıkça belirtilmiş.
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan veya rızasına hukuken geçerlilik tanınmayan kişi, kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunludur.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.
5. İlgili kişi kendisi tarafından alenileştirilmiştir.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7.Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E. VERİ GÜVENLİĞİ

Firma olarak; Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu sebeple olası risklere karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerine uygun olarak teknik ve idari imkanlarımız dahilinde koruma sağladığımızı bilgilerinize sunarız.

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11. İnternet sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurup ıslak imzalı olarak hizmet aldığınız işyerinin adresine elden teslim etmek, noter kanalıyla, Şirketimizin kaportasına göndermek suretiyle, kayıtlı e-posta adresinizden [email protected] şeklinde adresine veya ilgili mevzuat uyarınca güvenli elektronik imza ile imzalanmış "Word veya PDF" uzantılı dosya göndererek.
https://www.metropolmed.com/contact e-mail;

1)İşlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
2)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 3)Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme.
4) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve/veya silinmesi veya yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimde bulunma.
6) Otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme.
7)Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın tazmini.

Bizden talep etme hakkınız olduğunu bildiririz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınız; Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme veya yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde, ilgili bilgiler tarafınıza gönderilecektir. talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde. Vermiş olduğunuz iletişim bilgileri vasıtasıyla tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda bilgi verilecektir, ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesinde öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit eder. Ancak firma gerekli gördüğü durumlarda talebi daha iyi anlamak için detaylı ve ek bilgi talep edebilir.

İlgili kişi başvurularına verilen cevaplar şirket tarafından yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanır.

Bize Ulaş

Hızlı Randevu için Formu Doldurun!

Herhangi bir konuda bize danışmak isterseniz lütfen aşağıdaki formu doldurun. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Sağlıklı Günler Dileriz.